POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU

www.hydromot.pl.

Ochrona prywatności Użytkowników jest dla HYDROMOT Ewa Gołębiowska szczególnie ważna. Z
tego względu Użytkownicy Serwisu www.hydromot.pl mają zagwarantowane wysokie standardy
ochrony prywatności. HYDROMOT Ewa Gołębiowska jako Administrator danych dba o
bezpieczeństwo udostępnionych przez Użytkowników danych.
Celem Administratora jest również należyte informowanie Użytkowników o prawach i obowiązkach
związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec treści przepisów o ochronie
danych osobowych określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako
„RODO”).
Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna, której dane dotyczą, korzystająca z serwisu internetowego
www.hydromot.pl lub usług elektronicznych dostępnych za pośrednictwem Serwisu.
Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika w Serwisie
www.hydromot.pl jest HYDROMOT Ewa Gołębiowska, Hutnicza 3 20-218 Lublin, NIP
7131314866, (dalej jako „Administrator”).
I. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika a ochrona danych osobowych
1. Korzystanie z Serwisu www.hydromot.pl jest anonimowe i nie wymaga rejestracji
Użytkownika, ani przekazywania przez niego w trakcie korzystania z Serwisu
jakichkolwiek danych umożliwiających Administratorowi identyfikację Użytkownika w
sposób bezpośredni lub pośredni w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).
2. Administrator w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom wyłącznie przeglądanie treści
opublikowanych w Serwisie. Administrator nie udostępnia w ramach Serwisu
funkcjonalności pozwalających na bezpośrednie udostępnienie przez Użytkownika w
Serwisie danych osobowych. Jednakże Użytkownik może udostępnić swoje dane osobowe
poprzez kontakt z Administratorem w wykorzystaniem podanych w Serwisie danych
kontaktowych Administratora (adresu e-mail, adresu pocztowego, telefonu) lub poprzez
nawiązanie relacji handlowej (zawarcie umowy).
3. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo zbierania i przetwarzania anonimowych
statystyk dotyczących Użytkowników, w celu poznania ich preferencji i oceny
respektowania zasad korzystania z Serwisu. Powyższe dane nie stanowią danych
osobowych w rozumieniu przepisów RODO i nie podlegają ochronie w nich przewidzianej.
II. Pliki „cookies”
1. Administrator Serwisu informuje, iż podczas korzystania z Serwisu w urządzeniu
końcowym Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane „cookies”. Pliki
„cookies” zawierają takie dane informatyczne jak: nazwa strony internetowej, z której
pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym Użytkownika, zapis
parametrów i statystyki oraz unikalny numer. Pliki „cookies” są kierowane do serwera
Serwisu za pośrednictwem przeglądarki internetowej zainstalowanej w urządzeniu
końcowym Użytkownika.
2. Pliki „cookies” wykorzystywane są w Serwisie w celu:
a. utrzymania technicznej poprawności i ciągłości sesji pomiędzy serwerem Serwisu, a
urządzeniem końcowym Użytkownika;
b. optymalizacji korzystania przez Użytkownika ze stron internetowych Serwisu i
dostosowania sposobu ich wyświetlania na urządzeniu końcowym Użytkownika;
c. zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Serwisu;
d. zbierania statystyk odwiedzin stron Serwisu wspierających ulepszanie ich struktury
i zawartości;
e. wyświetlania na urządzeniu końcowym Użytkownika treści reklamowych
optymalnie dostosowanych do jego preferencji.
3. W ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików „cookies”: „sesyjne” oraz „stałe”.
„Sesyjne” pliki „cookies” są plikami ulegającymi automatycznemu usunięciu z urządzenia
końcowego Użytkownika Serwisu po jego wylogowaniu z Serwisu lub po opuszczeniu
przez niego stron internetowych Serwisu lub po wyłączeniu przeglądarki internetowej.
„Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez
czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez
Użytkownika. „Stałe” pliki „cookies” instalowane są w urządzeniu końcowym Użytkownika
wyłącznie za jego zgodą.
4. Administrator Serwisu informuje, że:
a. przeglądarki internetowe domyślnie akceptują instalowanie plików „cookies” w
urządzeniu końcowym Użytkownika. Każdy Użytkownik Serwisu może dokonać w
dowolnym czasie zmiany ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przez
niego przeglądarce internetowej w taki sposób, aby przeglądarka automatycznie
blokowała obsługę plików „cookies”, bądź informowała Użytkownika o ich
każdorazowym zamieszczeniu w jego urządzeniu końcowym. Szczegółowe
informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w
ustawieniach przeglądarki internetowej stosowanej przez Użytkownika Serwisu.
b. ograniczenie stosowania plików „cookies” przez Użytkownika może ujemnie
wpłynąć na poprawność wyświetlania informacji dostępnych w Serwisie.
5. Pliki „cookies” zainstalowane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być
wykorzystywane przez współpracujących z Administratorem Serwisu reklamodawców lub
partnerów biznesowych.
6. Zawartość plików „cookies” nie pozwala na identyfikację przez Administratora Serwisu
tożsamości Użytkownika.
7. Dostęp do plików „cookies” przetwarzanych przez serwer Serwisu posiada wyłącznie
Administrator Serwisu.
III. Zmiany Polityki prywatności
W celu uaktualnienia informacji zawartych w niniejszej Polityce prywatności oraz jej zgodności z
obowiązującymi przepisami prawa, niniejsza Polityka prywatności może ulec zmianie. W
przypadku zmiany treści Polityki prywatności, zmieniona zostanie data jej aktualizacji wskazana
na końcu jej tekstu. W celu zasięgnięcia informacji o sposobie ochrony danych osobowych,
Administrator rekomenduje Użytkownikom regularne zapoznawanie się z postanowieniami
Polityki Prywatności.
IV. Informacje kontaktowe
W celu uzyskania jakichkolwiek informacji dotyczących niniejszej Polityki Prywatności,
Użytkownik może skontaktować się z Administratorem danych osobowych: HYDROMOT Ewa
Gołębiowska, Hutnicza 3 20-218 Lublin, z wykorzystaniem następujących danych
kontaktowych: lucyna.hydromot@gmail.com.
Ponadto istnieje również możliwość kontaktu drogą pocztową pod adresem: Hutnicza 3
20-218 Lublin.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są na 'akceptuj na pliki cookie', aby umożliwić lepszą obsługę sposób przeglądania witryny. Jeśli w dalszym ciągu korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub klikniesz przycisk 'Akceptuję' poniżej, to znaczy ze wyraża zgodę.

ZAMKNIJ